Exempel på uppdrag

Knivsta kommun, Underlag till en näringslivsstrategi. Genomför dialogmöten och workshops helt digitalt där målgrupper är politik, förvaltning, näringsliv och andra intressenter. Näringslivsstrategin ska peka ut en viljeinriktning och ta fram en gemensam och förankrad målbild med prioriterade målområden för näringslivets utveckling i Knivsta. Strategin ska omfatta kommunens samtliga verksamheter för att, med ett samlat grepp, skapa tydliga förutsättningar för företagens möjligheter att verka, växa och etablera sig i Knivsta.

Nätverket för företag i Östervåla och Harbo. Sex gånger per år träffas ett 20-tal företag för att diskutera olika teman. Just nu genomförs samtliga möten på distans via Zoom.