Open Management levererar processledning till företag och offentlig förvaltning

Open Coach levererar coaching och rådgivning till ledare och chefer direkt via webben eller genom fysiska möten

Open School utbildar inom grupputveckling

Open Soul driver nätverk och poddar