Några exempel på uppdrag som Open Management genomfört

Framskrivning av projektansökan, ESF, för Region Uppsala, intervjuat ett tiotal företag inom tillverkningsindustrin i Uppsala län om Coronas påverkan på branschen och företaget.

Utredningsledare Offentlig upphandling. På uppdrag av Tierp, Heby och Älvarleby kommuner leda utredningen kring ett formaliserat samarbete om offentlig upphandling genom en gemensam inköpscentral. Samarbetet leder till ett bättre resursutnyttjande och en bredare kompetens inom upphandlingsområdet, samt större avtal både volymmässiga och ekonomiskt fördelaktiga. På sikt ska även fler kommuner kunna ansluta till samarbetet. Skriva fram beslutsunderlag, utvärdera, analysera och föreslå lösningar. Arbetet har genomförts med hjälp av en beslutsgrupp med kommundirektörer och ekonomichefer samt projektgrupp med upphandlare och jurister från samtliga tre kommuner.