Open Management

Processledning hos oss innebär att vi leder en förändring eller ett specifikt uppdrag åt ett företag eller en organisation där medarbetare från företaget eller organisationen är involverade. Till att börja med gör vi en uppdragsbeskrivning av vad som ska genomföras. Vi diskuterar igenom syfte och mål, vad som ska ha hänt när vi är klara. Vi hjälps åt att klargöra omfång och övergripande krav. Vi diskuterar igenom ett arbetssätt som passar för er och sätter upp en organisation som ska vara delaktig, det är oftast en beslutsgrupp och en eller flera arbetsgrupper. Vi gör ett övergripande tidsschema och uppskattar en investering som är kopplad till flera avstämningspunkter och faser där ni beslutar om processen ska stanna eller fortsätta.

I en pågående process är människorna den viktigaste resursen. Vi människor är som bekant olika och vi reagerar inte på samma sätt kring exempelvis en förändring. Vi har stor erfarenhet av att möta människor i olika positioner och i olika reaktioner. Vi har en stor verktygslåda att använda oss av för att lyckas att genomföra processen i mål.

7-stegsmodellen för processer är ett verktyg, andra verktyg och metoder är

  • NÖHRA-FUN
  • Situations anpassat ledarskap
  • DICE
  • OBM
  • FIRO
  • SCARF
  • SMARTER
  • olika Workshopövningar och tekniker

Kontakt oss för ett förutsättningslös diskussion om den process som ni vill genomföra!