För åren 2020 – 2035 ska en näringslivsstrategi tas fram för Knivsta kommun. Vi träffar politiker, tjänstepersoner och näringsliv för att samla in underlag.

Digitalt förstås!