Open School utbildar i grupputveckling.

Grupputveckling?