Från februari 2021 arbetar jag delvis med affärsutveckling i projektet Digelo!

Om du vill ha mer information om projektet kan du besöka Affärskompetens Sveriges webbsida